Головною метою Асоціації є захист прав і свобод, в першу чергу прав на охорону здоров’я, а також задоволення соціальних, культурних, економічних інтересів людей, які хворіють або перехворіли на туберкульоз, та таких, яких торкнулась проблема туберкульозу.

Основними напрямками діяльності Асоціації є:

  • залучення осіб, які перехворіли на туберкульоз, а також осіб, яких торкнулася проблема туберкульозу, до участі у заходах з протидії епідемії, сприяння об’єднанню, координації та консолідації зусиль зазначених осіб щодо подолання туберкульозної загрози, сприяння плідній конструктивній взаємодії зазначених осіб, місцевих громад і системи охорони здоров’я у справі забезпечення громадського здоров’я громадян України;
  • сприяння підвищенню рівня виявлення випадків туберкульозу і формуванню прихильності хворих до лікування; сприяння подоланню стигми та дискримінації по відношенню до хворих на туберкульоз і членів їх сімей;
  • сприяння державним інституціям у забезпеченні громадського здоров’я населення; сприяння створенню умов і наданню можливостей людям, які перехворіли і хворіють на туберкульоз, осіб, яких торкнулася проблема туберкульозу, для участі та впливу на прийняття рішень щодо них на державному та місцевому рівнях;
  • ознайомлення з кращими прикладами накопиченого досвіду інших партнерських вітчизняних і міжнародних організацій і використання його у своїй діяльності;
  • проведення кампаній, спрямованих на поліпшення медико-соціальної допомоги і економічної підтримки пацієнтів під час лікування; сприяння задоволенню потреб пацієнтів;
  • підвищення обізнаності широких верств населення про туберкульоз;
  • сприяння формуванню пацієнт-орієнтованої моделі надання фтизіатричної допомоги, сприяння усвідомленню своїх прав і обов’язків пацієнтами та медпрацівниками, сприяння підвищенню прихильності хворих до лікування; співпраця з Всеукраїнською коаліцією «Зупинимо туберкульоз разом», іншими всеукраїнськими та місцевими неурядовими організаціями протитуберкульозного напрямку для створення широкого партнерства з громадами, що несуть тягар туберкульозу;
  • поліпшення знань і підвищення обізнаності зацікавлених сторін про важливі аспекти боротьби з туберкульозом;
  • правовий захист інтересів своїх членів або груп, які вони представляють.

Асоціація проводить роботу з розширення прав і можливостей основних груп населення, які найбільш ризикують захворіти на туберкульоз, допомагає зниженню стигми та дискримінації, сприяє медико-соціальним і структурним змінам в боротьбі з туберкульозом.

Робота Асоціації спрямована на підвищення рівня обізнаності населення про туберкульоз та його симптоми, сучасні методи діагностики та лікування.