• 17 ТРА 21
  Міста без туберкульозу

  Міста без туберкульозу

  17 травня 2021 року між Кам’янець-Подільською міською радою та БО «Українці проти туберкульозу» підписано Робочий план спільної діяльності із розробки та впровадження оптимальної моделі надання фтизіатричної допомоги населенню міста Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.)

  Метою зазначеного Робочого плану є налагодження тісної співпраці та консолідація зусиль в рамках дії Глобальної стратегії боротьби з туберкульозом, що сприятиме усуненню докорінних соціально-економічних причин та наслідків поширення в Україні епідемії туберкульозу, а його Предметом – спільна діяльність, що здійснюється у форматі узгодження позицій із ключових питань, підготовки та реалізації спільних заходів, забезпечення комунікацій між заінтересованими сторонами тощо.

  Робочим планом передбачено вирішити наступні основні завдання:

  1. Спільно з органами місцевого самоврядування міста провести оцінку діючої системи надання населенню фтизіатричної допомоги, застосувавши комплексний підхід для встановлення існуючих потреб для боротьби з туберкульозом.

  2. Вивчити існуючі чинники ризику, що ускладнюють отримання місцевим населення фтизіатричної допомоги.

  3. Підготувати пропозиції і рекомендації, спрямовані на вдосконалення надання місцевому населенню фтизіатричної допомоги.

  4. Провести адвокаційно – інформаційну кампанію, спрямовану на вдосконалення місцевої системи надання населенню фтизіатричної допомоги на основі міжвідомчого і міжсекторального підходу.

  5. Сприяти імплементації в пілотних містах рекомендованого ВООЗ міжвідомчого і міжсекторального підходу і взаємодії в сфері протидії туберкульозу.

  Короткострокові та довгострокові результати, очікувані від реалізації запланованих заходів:

  1. В територіальній громаді має бути забезпечена сприятлива для подолання епідемії туберкульозу суспільно-політична ситуація.

  2. Підвищення рівня обізнаності службовців органів місцевого самоврядування та місцевого населення у питаннях, пов’язаних із туберкульозом, його профілактикою, виявленням та лікуванням сприятиме посиленню рівня політичної відповідальності органів місцевого самоврядування за розробку та впровадження міських планів (програм) протидії захворюванню на туберкульоз.

  3. Соціальна мобілізація місцевої громади на підтримку та участь у розробці і реалізації місцевих планів (програм) протидії захворюванню на туберкульоз сприятиме протидії проявам стигми і дискримінації щодо осіб, постраждалих від туберкульозу та покращенню епідемічної ситуації.

  4. Розробка міської політики протидії захворюванню на туберкульоз на основі комплексного міжвідомчого (багатовідомчого) та міжсекторального (багатосекторального) підходу дозволить позбутися вузько медичного способу вирішення проблеми туберкульозу та інших соціально небезпечних інфекційних хвороб, дозволить залучити інші (немедичні) органи місцевого самоврядування до її розв’язання.

  5. Мобілізація наявних матеріальних, фінансових та людських ресурсів сприятиме забезпеченню ефективної відповіді на виклики туберкульозу в місті.

  6. Виявлення, опис і постійний контроль за групами ризику захворювання на туберкульоз дозволить взяти під контроль категорії населення, найбільш вразливі до захворювання на туберкульоз.

  7. Має бути гарантовано політичну підтримку та зміцнення  програми протидії туберкульозу серед дітей та підлітків, підвищення якості та доступності послуг щодо профілактики та діагностики цих хвороб серед дітей та підлітків, підвищення якості та доступності медичних послуг хворим на туберкульоз та інші соціально небезпечні інфекційні хвороби дітям та підліткам.

  8. Будуть створені необхідні умови для формування нових елементів системи протидії туберкульозу та іншим соціально небезпечним інфекційним хворобам, що передбачає пріоритет його соціальної профілактики та орієнтованих на людину моделей надання медичної допомоги.

  9.  Очікується, що завдяки цим заходам буде досягнуто покращення якості медичних профілактичних заходів, своєчасного виявлення туберкульозу, забезпечення доступності послуг із лікування туберкульозу для всіх верств населення.

  10. Будуть закладені необхідні умови для розбудови комплексу надання медичних послуг у поєднанні із заходами щодо протидії  COVID-19.

  Висловлюємо щиру вдячність Кам’янець-Подільському міському голові  ПОСIТКО  Михайлу Володимировичу та виконавчому директору Асоціації міст України Слобожану Олександру Володимировичу за їх сприяння та підтримку.