• 17 ЛИС 20
  Міжвідомча та міжсекторальна взаємодія у боротьбі з туберкульозом

  Міжвідомча та міжсекторальна взаємодія у боротьбі з туберкульозом

  Епідемію туберкульозу в Україні оголошено в 1995 році. Відтоді минуло 25 років, але не тільки не досягнуто до епідемічного рівня захворюваності, а й за усіма епідемічними показниками ситуація значно погіршилася.

  За результатами аудиту ефективності виконання заходів з протидії захворюванню на туберкульоз, проведеного Рахунковою палатою у 2020 році, був зроблений висновок щодо того, що державна політика, сформована Міністерством охорони здоров’я України у сфері протидії захворюванню на туберкульоз, не забезпечує ефективної відповіді на епідемію туберкульозу в Україні, а отже, підлягає суттєвому перегляду.

  Зокрема, аудитом були ідентифіковані ризики недосягнення цільових орієнтирів, визначених Комплексним планом дій щодо боротьби з туберкульозом в Європейському регіоні ВООЗ на 2016 – 2021 роки, в частині зниження смертності від туберкульозу на 35,0%, зниження рівня захворюваності на туберкульоз на 25,0%, підвищення показника успішності лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз як мінімум до 75,0%.

  Хочемо наголосити на тому, що туберкульоз не лише інфекційна, а в першу чергу – соціально-небезпечна хвороба. Це означає, що її чинники мають політичні, соціальні, економічні, культурні тощо коріння, а наслідки негативно впливають на стан здоров’я і якість життя населення, несуть в собі загрозу економіці і національній безпеці нашої держави.

  Таким чином, системно проблему туберкульозу та інших соціально небезпечних інфекційних хвороб можна вирішити тільки замінивши підхід до неї від як суто медичної проблеми, до багатовідомчої взаємодії. На цьому наголосила на своїй 67-й сесії Всесвітня організація охорони здоров’я у травні 2014 року, затверджуючи Глобальну стратегію та цілі в галузі профілактики, лікування та боротьби із туберкульозом на період після 2015 року.

  Неурядові організації, об’єднані у Всеукраїнську спілку громадських організацій «Коаліція організацій «Зупинимо туберкульоз разом», що вже більше десяти років працюють над розробкою механізму імплементації в Україні багатовідомчого та багатосекторального підходу у сфері протидії туберкульозу в Україні, пропонують до розгляду Концепцію реформування механізму розробки та впровадження державної політики протидії захворюванню на туберкульоз на основі багатовідомчого та багатосекторального підходу до вирішення проблеми.

  Основна новизна Концепції полягає в тому, що вперше за час епідемій туберкульозу та інших соціально небезпечних інфекційних хвороб в України, пропонується розглядати протидію їм не як систему медичних заходів, а як складну комплексну політичну, управлінську, економічну, соціальну, медичну, гуманітарну, культурну тощо проблему, вирішення якої лише медичними засобами та галузевим медичним управлінням не є ефективним.

  Концепція адресована Президентові України, Раді національної безпеки і оборони, Прем’єр-міністру України, центральним органам державної влади, Голові Верховної Ради України, профільним комітетам Верховної Ради України, всім заінтересованим сторонам.

  ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ

  Додаток 1

  Додаток 2