• 03 ЛИП 20
  ВООЗ закликає країни розширити доступ до швидких молекулярних тестів для виявлення ТБ та ЛС-ТБ

  ВООЗ закликає країни розширити доступ до швидких молекулярних тестів для виявлення ТБ та ЛС-ТБ

  ВООЗ настійно закликає країни розширити доступ до швидких молекулярних тестів для виявлення туберкульозу та лікарсько-стійкого туберкульозу в оновлених зведених посібниках, випущених 30 червня 2020 року. Керівництво супроводжується оперативним довідником для сприяння впровадженню швидких молекулярних тестів національними програмами з туберкульозу, міністерствами охорони здоров’я і технічними партнерами.

  За словами Директора Глобальної програми ВООЗ з туберкульозу д-ра Терези Касаєвої, швидкі молекулярні аналізи рекомендується використовувати в якості початкового тесту для діагностики туберкульозу замість мікроскопії мазка мокротиння, оскільки вони мають високу точність діагностики і приведуть до значних поліпшень в ранньому виявленні ТБ і ЛС-ТБ .

  У всьому світі діагностика туберкульозу і лікарсько-стійкого туберкульозу залишається складним завданням, оскільки третина людей з туберкульозом і дві третини людей з лікарсько-стійким туберкульозом не виявляються. Прискорена діагностика туберкульозу і лікарської стійкості вкрай необхідні для припинення глобальної епідемії туберкульозу і досягнення цілей політичної декларації наради високого рівня ООН, стратегії ВООЗ по боротьбі з туберкульозом, цілей ООН в сфері сталого розвитку та загального охоплення послугами охорони здоров’я.

  З консолідованими керівними принципами можна ознайомитися за посиланням: https://www.who.int/publications-detail-redirect/who-consolidated-guidelines-on-tuberculosis-module-3-diagnosis—rapid-diagnostics-for-tuberculosis -detection.

  Оперативний довідник з рекомендаціями по ключовим оновлень підходів до діагностики туберкульозу – за посиланням: https://www.who.int/publications-detail-redirect/who-operational-handbook-on-tuberculosis-module-3-diagnosis—rapid -diagnostics-for-tuberculosis-detection.


  The World Health Organization (WHO) is urging countries to expand access to rapid molecular tests for the detection of TB and drug-resistant TB in updated consolidated guidelines, released on 30 June 2020. The guidelines are accompanied by an operational handbook to facilitate rapid implementation and roll out of rapid molecular tests by national TB programmes, ministries of health and technical partners.

  According to the Director of WHO’s Global TB Programme, Dr Tereza Kasaeva the rapid molecular tests is recommended to use as initial test to diagnose TB instead of sputum smear microscopy as they have high diagnostic accuracy and will lead to major improvements in the early detection of TB and drug-resistant TB. Globally, diagnosis of TB and drug-resistant TB remains a challenge with a third of people with TB and two-thirds of people with drug-resistant TB not being detected.

  Accelerated diagnosis of TB and drug-resistant TB is essential to end the global TB epidemic and achieve the targets of the political declaration of the UN high-level meeting, the WHO End TB Strategy, the UN Sustainable Development Goals and universal health coverage.

  You can find WHO consolidated guidelines following by the link: https://www.who.int/publications-detail-redirect/who-consolidated-guidelines-on-tuberculosis-module-3-diagnosis—rapid-diagnostics-for-tuberculosis-detection

  WHO operational handbook with recommendations on key updates to approaches to the diagnosis of TB following by the link: https://www.who.int/publications-detail-redirect/who-operational-handbook-on-tuberculosis-module-3-diagnosis—rapid-diagnostics-for-tuberculosis-detection