• вул. Керченська 5, м. Київ
 • +38 (044) 242-23-29
 • stoptb@ukr.net
  • 15 БЕР 18
  Щодо результатів конкурсу заявки 10М «Підтримка та інституційний розвиток ТБ спільнот»

  Щодо результатів конкурсу заявки 10М «Підтримка та інституційний розвиток ТБ спільнот»

  АПЕЛЯЦІЯ

  ГО «Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ» функціонує понад два роки і проводить активну роботу на національному і регіональному рівнях по залученню спільноти до заходів по боротьбі з туберкульозом.

  Асоціація «Сильніші за ТБ» має регіональні представництва в ряді регіонів України, на базі яких активісти Асоціації проводять тренінги та семінари для представників спільноти постраждалих від туберкульозу, медичних працівників, представників міністерств та відомств, які дотичні до проблеми туберкульозу.

  Асоціація «Сильніші за ТБ» визнана в Східній Європі і Центральній Азії як одна з тих, що стрімко розвивається, її представники беруть активну участь у міжнародних форумах, зустрічах, представляють свій досвід.

  Асоціація «Сильніші за ТБ» є партнером Stop ТВ Partnership, Партнерства «Зупинимо туберкульоз. Україна».

  Члени Асоціації «Сильніші за ТБ» беруть активну участь у розробці Концепції та Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2022 роки, впровадженні пацієнт-орієнтованої моделі лікування ТБ на амбулаторній фазі.

  Голова Правління Асоціації «Сильніші за ТБ» Віктор Пилипенко є членом Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

  Асоціація «Сильніші за ТБ» була створена та розвивається за підтримки БО «Українці проти туберкульозу» в рамках проекту ТБ-РЕП, який фінансує Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією.

  БО «Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» протягом 17 років успішно працює в сфері протидії туберкульозу, плідно співпрацює зі Всесвітньою організацією охорони здоров’я, USAID, Глобальним Фондом, втілюючи проекти за фінансової підтримки міжнародних донорів.

  Представники Асоціації «Сильніші за ТБ» та БО «Українці проти туберкульозу» брали активну участь у підготовці заявки від України до Глобального Фонду на 2018–2020 роки, що підтверджує їх достатній фаховий потенціал.

  В рамках гранту Глобального Фонду на конкурс по компоненту 10М «Підтримка та інституційний розвиток ТБ спільнот» подавалася спільна заявка двох організацій: Асоціації «Сильніші за ТБ» та БО «Українці проти туберкульозу».

  Інформуємо, що 22 листопада 2017 р. нами був отриманий лист за № 1281 від основного реципієнта заявки від України – БО «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ/СНІД», в якому було повідомлено, що за результатами засідань експертно-відбіркових комісій проектна заявка Асоціації «Сильніші за ТБ» та БО «Українці проти туберкульозу» «Підтримка та інституційний розвиток ТБ спільнот» була відхилена за компонентами Мережі ЛЖВ.

  Зазначаємо, що при оголошенні конкурсу були порушені процедури його проведення в частині можливості подання апеляції на його результати. Тобто, конкурсним оголошенням Мережі ЛЖВ не було передбачено можливості подання апеляції щодо результатів проведеного конкурсу.

  За результатами конкурсу 10М «Підтримка та інституційний розвиток ТБ спільнот» переможцем була визнана регіональна організація, яка займається переважно наданням соціальних послуг уразливим групам населення – БО «Світло Надії» з міста Полтава.

  Ми звернулися до БО «Світло Надії» і у Проектній заявці цієї організації не побачили жодних активностей, що мають бути спрямовані на розвиток спільноти людей, які постраждали від туберкульозу і Асоціації «Сильніші за ТБ».

  У нас склалося враження, що конкурсна комісія, яка визначила переможцем конкурсу 10М проектну Заявку БО «Світло Надії», не володіє інформацією щодо діяльності в Україні організації, створеної спільнотою постраждалих від туберкульозу – Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ».

  Заявка БО «Світло Надії» дублює заходи, що вже проведені в Україні та були профінансовані за рахунок Глобального фонду.

  Вважаємо, що із заявки, поданої на конкурс організацією «Світло надії» очевидно, що ця організація не володіє інформацією про сучасну ситуацію в спільнотах осіб, які постраждали від туберкульозу, а також не має чіткої уяви про те, як ця спільнота має розвиватися, адже у Завданні 1 зазначеної Заявки під назвою «Посилення інституційного потенціалу ТБ спільнот» лише передбачається «проведення оцінки інституційного потенціалу ТБ спільнот з 11 областей України; розробка та прийняття стратегії розвитку ТБ спільнот; створення та підтримка системи комунікації між лідерами та спільнотою ТБ на рівні регіонів; проведення чотириденної школи адвокації для представників регіональних НУО та лідерів ТБ спільнот».

  Заявка організації «Світло надії» вказує на те, що заявник повною мірою не розуміє сутності значення поняття «спільноти ТБ». Особливість ситуації з особами, які перехворіли на туберкульоз, як на виліковну хворобу, на відміну від тих, хто інфікований ВІЛ, полягає в тому, що перші в своїй більшості після одужання намагаються забути про свою хворобу та не поширювати інформацію про себе, як таких, які хворіли на туберкульоз, з огляду на побоювання проявів суспільної стигми і дискримінації, адже публічна діяльність активіста вимагає визнання такого статусу. Водночас, Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ», вже проводить активну роботу з пошуку активістів з числа осіб, які постраждали від туберкульозу для того, щоб використати їх потенціал у створенні сприятливої ситуації для подолання епідемії туберкульозу в Україні, створює і розвиває свої регіональні представництва. Досвід діяльності в цьому напрямку підтверджує той факт, що число таких активістів обмежене і недостатнє для створення декількох аналогічних організацій, в той час коли вже існує Всеукраїнська асоціація людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ». Розпорошення зусиль лише призведе до зменшення потенціалу та впливу спільноти людей, які постраждали від туберкульозу на формування та впровадження національної та регіональної політики протидії захворюванню на туберкульоз в Україні.

  Ми вважаємо, що реалізація заявки організації «Світло Надії», є недоцільною та безперспективною, оскільки вищезазначена діяльність вже успішно впроваджується Всеукраїнською асоціацією людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ» за підтримки БО «Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» впродовж 2016–2017 років.

  Наголошуємо, що нам не були надані пояснення причин, за яких проектна заявка Асоціації «Сильніші за ТБ» була відхилена, але за нашою інформацією одним з мотивів цього стала відсутність у Асоціації «Сильніші за ТБ» попередньої значної проектної та фінансової історії.

  Шановні пані та панове, не може бути поставлено під сумнів, що жодна організація не матиме такої історії, якщо її не підтримувати фінансово!

  Зазначаємо також, що 25 грудня 2017 р. ми надіслали Мережі ЛЖВ лист з проханням роз’яснити з це питання, але відповіді досі не отримали.

  Вважаємо, що у факті затвердження заявки організації «Світло надії» в якості переможця конкурсу за напрямком 10М присутня корупційна складова і явна фальсифікація фактів. Так, з заявки організації «Світло надії», яка нам була надана цією організацією вже після оголошення результатів конкурсу нібито для встановлення співпраці, зазначалося, що в якості національного партнера в реалізації їхнього проекту, дана організація визначила Всеукраїнську асоціацію людей, які перехворіли па туберкульоз «Сильніші за ТБ». Однак, ніякого звернення організації «Світло надії» до нашої Асоціації про партнерство в реалізації їхнього проекту на момент оголошення конкурсу не надходило, жодних необхідних в даному випадку підтримуючих дій – рекомендацій, меморандуму та іншого ми не робили. Таким чином, організація «Світло надії» свідомо представила конкурсній комісії неправдиві відомості, які  не були перевірені конкурсною комісією і заявка організації «Світло надії» була визнана переможцем конкурсу за напрямком 10М. Це передбачає можливість корупційної складової, а саме: підробку, умисне введення в оману, бездіяльність осіб, котрі приймають рішення.

  Аналіз заявки організації «Світло надії» свідчить про те, що ця організація готувала свою заявку на конкурс, не ґрунтуючись на змісті Заявки України до Глобального фонду на 2018–2020 роки. Так, наприклад, Заявкою України, як, втім, і умовами конкурсу, було передбачено створення та підтримка ресурсних центрів, про що не йдеться у заявці організації «Світло надії». Одночасно, заявкою нашої Асоціації було передбачено ряд заходів інформаційного, інституційного, матеріально-технічного, методичного розвитку таких ресурсних центрів.

  Ще приклад. Заявкою України було передбачено проведення кампанії, спрямованої на захист прав хворих на туберкульоз, зменшення їх стигми і дискримінації. В рамках цього завдання передбачалась розробка та публікація інформаційних буклетів про права пацієнтів, про пацієнт-орієнтовану модель лікування туберкульозу; підготовка інформаційних матеріалів для залучених членів спільноти, які перехворіли на туберкульоз, до захисту прав пацієнтів. Так, заявкою нашої Асоціації було передбачено видання двох інформаційних матеріалів на тему «Пацієнт-орієнтована модель падання послуг хворим на туберкульоз» та «Забезпечення прав пацієнтів – запорука протидії епідемії туберкульозу». У конкурсній заявці організації «Світло надії» ці індикатори відсутні.

  Слабким елементом заявки організації «Світло надії» є й те, що її діяльність в рамках поданого на конкурс проекту не спрямована, в кінцевому підсумку, на сприяння створенню організацій спільноти людей, які перехворіли на туберкульоз, що розглядається Концепцією загальнодержавної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2018–2021 роки в якості одного з важливих завдань у залученні цієї спільноти до діяльності з протидії туберкульозу. Як очевидно з заявки Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ», наша проектна пропозиція якраз направлена, в тому числі, на подальший розвиток такої організації спільноти людей, які перехворіли на туберкульоз.

  Ці та інші факти, відмічені нами, свідчать про те, що у організації «Світло надії» відсутні як чітке уявлення про сучасні процеси, що відбуваються всередині спільноти людей, які перехворіли на туберкульоз і його потреби, так і генетичний зв’язок між вимогами Заявки України в Глобальний фонд та їх власної проектної заявки. Ці недоліки не викликали сумнівів у членів конкурсної комісії, в результаті чого й була допущена помилка при визнанні організації «Світло надії» переможцем конкурсу з напрямку 10 М

  Враховуючи вищезазначене, подаємо апеляцію на рішення конкурсної комісії по компоненту 10М «Підтримка та інституційний розвиток ТБ спільнот» в рамках гранту Глобального Фонду і просимо відмінити рішення конкурсної комісії по даному компоненту та оголосити новий конкурс.

   

  голова Правління ГО «Всеукраїнська асоціація людей,

  які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ»                   В. ПИЛИПЕНКО