• вул. Керченська 5, м. Київ
 • +38 (044) 242-23-29
 • stoptb@ukr.net
  • 15 ЛЮТ 17

  ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

  Затверджено на засіданні Правління Асоціації

  Протокол № 1 від 14 лютого 2017 року

  ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

  Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз

  «Сильніші за ТБ»

  1. Загальні положення.

  Етичний кодекс Всеукраїнської асоціації людей, які перехворіли на туберкульоз «Сильніші за ТБ» (далі – «Асоціація») – це звід правил роботи і норм поведінки, яким має слідувати кожен член Асоціації.

  Мета кодексу – створити систему взаємовідносин і цінностей для ефективної діяльності і довгострокового успіху Асоціації.

  У цьому документі сформульовані цінності і принципи діяльності Асоціації.

  Взаємоповага, толерантність, людяність, справедливість, відповідальність за виконання прийнятих на себе зобов’язань – основа взаємодії і розвитку партнерських відносин між членами Асоціації.

  Кожен член Асоціації, повинен спиратися у своїй діяльності на норми і цінності, зафіксовані у внутрішніх нормативних документах, зокрема, у даному Етичному Кодексі Асоціації. Даний Кодекс поширюється на всіх членів Асоціації. Ми очікуємо, що на цих принципах і цінностях буде базуватись щоденна поведінка членів Асоціації, їх ставлення до Асоціації, роботи, партнерів і один до одного.

  2. Цінності і принципи діяльності Асоціації за етичним кодексом.

  Головною цінністю Асоціації є люди.

  Асоціація орієнтована на довгострокову співпрацю з кожною людиною, прийнятою до нашого колективу, що тягне за собою постійне вдосконалення Асоціації та надання можливості для максимального розкриття потенціалу людських ресурсів.

  3. Відповідальність членів перед Асоціацією.

  Асоціація очікує від своїх членів дотримання всіх принципів і цінностей, описаних у Етичному Кодексі.

  Кожен член Асоціації є її обличчям і своєю поведінкою має підтримувати її репутацію і престиж.

  Асоціація розраховує на свідомість, лояльність і відповідальність членів у всіх питаннях, пов’язаних з діяльністю Асоціації, на їх відмову від участі у яких би то не було недостойних і неправомірних діях.

  На додаток до вимог, передбачених законодавством та внутрішніми нормативними документами, Асоціація вважає за необхідне окреслити неприйнятні дії, які є грубими порушеннями прийнятих норм.

  Неприпустимими є будь-які дії, які можуть завдати шкоди репутації Асоціації, її членами та партнерам, у тому числі передача стороннім особам інформації, що завдає шкоди іміджу та репутації Асоціації, поширення негативної інформації про Асоціацію, її  співробітників а також особиста поведінка та дії, які можуть бути однозначно інтерпретовані як такі, що ганблять репутацію Асоціації.

  Неприпустимим є використання в особистих цілях і на шкоду Асоціації матеріальних, інформаційних або інших ресурсів.

  Неприпустимими є обман, брутальне, нешанобливе, зневажливе ставлення до членів Асоціації, колег та зовнішніх  партнерів.

  Кожен член Асоціації має бути ознайомлений з правилами та нормами цього етичного кодексу і дотримуватися їх.

  Невиконання положень цього етичного кодексу тягне за собою виключення з числа членів Асоціації відповідно до процедури, передбаченої статутними положеннями Асоціації та іншими внутрішніми нормативними документами.